Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi  
BOLOGNA Bilgi Sistemi
  • Kurumsal Bilgiler
  • Akademik Birimler
  • Öğrenciler İçin Genel Bilgiler
  • Ulusal Yeterlilikler
  • Bologna Süreci
 
Program Bilgileri
Dini İlimler Programı (%30 Arapça)
Dili Arapça
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof.Dr. Latif TOKAT
Bölüm AKTS ve Erasmus Koordinatörü Doktor ZEYNEP KAYA
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 7
Kontenjanı 60
Staj Durumu Yok
Mezuniyet Unvanı İlahiyatçı
ÖSYM Tipi SÖZ
Tarihçe
* İslami İlimler Fakültesi programının amacı, genel olarak Din ve Temel İslam Bilimleri alanında, objektif ve ilmi esaslar çerçevesinde araştırmalar yapmayı, bilgi üretmeyi, bunları ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşmayı başaracak; bilgili, yetenekli ve eleştirel düşünme becerisine sahip elemanlar yetiştirmektir.
Kazanılan Derece
Lisans Derecesi.

Kabul Koşulları
* Lisans eğitiminin öncesinde lise eğitiminin tamamlanması gereklidir. Bunun için lise diplomasının ibrazı gerekir. Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. * Dikey geçiş sınavından başarılı olan Meslek Yüksek Okulu mezunları da lisans derecesi almak üzere eğitimlerine devam edebilmeleri için kabul edilebilirler. * Başka bir kurumda alınan dersin içeriği Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Üst Kademeye Geçiş
* İslami İlimler Fakültesi mezunları 1 (Hazırlık) + 4 yıllık eğitimin ardından istedikleri takdirde lisansüstü eğitim de alabilmekte ve akademik kariyer yapabilmektedirler. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvurma hakkına sahiptirler.

Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler, İslami İlimler'in programından mezun olabilmek için aşağıdaki şartları yerine getirmelidir: 1- Programda sunulan tüm zorunlu dersleri tamamlamalıdır. 2- 240 AKTS kredisi kazanmalıdır. 3- Not ortalamasının (GANO) 4.0 üzerinden en az 2.0 olması gerekir. 4- Akademik standartlara uygun olarak başarılı bir tez yazmalıdır.
İstihdam Olanakları
* İslami İlimler Fakültesi'nden mezun olanlar aldıkları lisans diploması ile, 1- Diyanet İşleri Başkanlığı’nda (Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip, Müezzin, Vaiz, Müftü Yardımcısı, Müftü gibi) görevlerin ilgili sınavlarına başvuru hakkı elde etmekte; 2- bunun yanında formasyon belgesi almaları halinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde de İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni ve Orta Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeni olarak görev talebinde bulunabilmektedirler. 3- Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci yüksek lisans ve doktora derecelerine de başvuruda bulunabilir. İlahiyat Bölümü mezunları başta kamu kurumları olmak üzere değişik sektörlerde çalışabilmektedir. Mezunlarımız yoğun olarak Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde imamlık, Kuran Kurslarında Kuran öğreticiliği, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta ve lise dereceli okullarda ise (Pedagojik Formasyon almak kaydı ile) Din Dersi öğretmenliği yapmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme
1. Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. 2. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. 3. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. 4. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. 5. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.