Sosyal Bilimler Enstitüsü / Denetim ve Risk Yönetimi Doktora Programı - Dersler
Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
DRY601 Risk Matematiği 3+0+0 Zorunlu 7,5
DRY671 Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 7,5
SBE603 Seminer 0+2+0 Zorunlu 7,5
[G] Seçmeli Ders Grubu-1 Seçmeli Ders Grubu-1 - Seçmeli 7,5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
DRY622 Stratejik Risk Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 7,5
DRY656 Proje Risk Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 7,5
DRY660 İletişim ve Müzakere Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 7,5
[G] Seçmeli Ders Grubu-2 Seçmeli Ders Grubu-2 - Seçmeli 7,5 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SBE601 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 30
SBE602 Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 150
Toplam AKTS 180
https://obs.asbu.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=1156