İslami Araştırmalar Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TİB511 Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 7,5
TİB513 Kelam Metodolojisi ve Kaynakları 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB515 Klasik Kelam Metinleri-1 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB525 İslam Hukuk Tarihi 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB527 İslam Hukuk Metodolijisi 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB531 Arapça'da Cümle Yapısı ve Tahlili 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB533 Arapça Metin Okuma ve Çözümleme Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB537 Füru Fıkıh Metinleri 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB539 İslami Finans ve Bankacılık 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB543 Yorum Bilimi ve Hadis 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB547 Sahabenin Hadis Yorumları 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB549 Klasik Tefsir Metinleri 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB551 Klasik Dönem Ulumu'l Kur'an Metinleri 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB555 Arapça İleri Gramer-1 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB557 Arap Dili ve Belagatı-1 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB559 Klasik Arap Nesri-1 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB561 Mezhepler Tarih Metodolijisi 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB562 Mezhepler Tarihinin Kaynakları-1 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB591 Ehl-i Sünnet 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB593 Ehl-i Hadis Zihniyeti ve Hanbelilik 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB595 Arap Dili Grameri Tarihi 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB597 Arapça-Türkçe Karşılaştırmalı Gramer-I 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB599 Tasavvuf Tarihi Literatürü 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB601 Gazali Öncesi Tasavvuf 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB603 Osmanlı Tefsir Mirası 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB605 Memlük Tefsir Literatürü ve Tarihi 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB607 Arap Belâgatı Tarihi I 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB609 Belâgat Literatürü Tarihi I 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB611 Hadis İlimleri ve Istılahları 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB613 Şerh Edebiyatı ve Şerh Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB615 Mu’tezile Kelamı I 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB617 Akaid Metinleri 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB619 Osmanlıca Arap Dili Kaynak Okumaları I 3+0+0 Seçmeli 7,5
Toplam AKTS 247,5
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HBV502 Seminer 0+2+0 Zorunlu 7,5
HBV504 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 10
TİB564 Çağdaş Kelam Metinleri 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB565 Yeni İlm-i Kelam Denemeleri 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB567 İslam Hukuk Felsefesi 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB568 İslam Ekonomisi ve Finansı 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB569 Mukayeseli İslam Hukuku 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB570 Dil Felsefesi 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB571 Arap Belagatine Giriş 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB572 Arap Edebiyatı Tarihi 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB574 Türk Dünyası Kur-an Çalışmaları 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB575 Çağdaş Tefsir Çalışmaları 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB576 Mukayeseli İslam Miras Hukuku 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB577 Tekafül: Katılım Sigortacılığı 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB578 İslam Aile Hukuku 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB579 Hadis İlimleri ve Metodolojisi-1 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB580 Hadis İlimleri ve Metodolojisi-2 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB581 Klasik Dönem Hadis Yorumları 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB582 Modern Dönem Tefsir Geleneği 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB583 Kur-an'ın Metinleşme Tarihi 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB584 Kur-an Surelerinin Muhtevası 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB585 Arapça İleri Gramer-2 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB586 Arap Dili ve Belagatı-2 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB587 Klasik Arap Nesri-2 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB588 Mezhepler Tarihinin Temel Kavramları 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB589 Mezhepler Tarihinin Kaynakları-2 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB590 Selefilik 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB592 Mezhepler Tarihi Araştırmalarında Yöntem 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB594 Arap Nahiv Usulü 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB596 Arapça-Türkçe Karşılaştırmalı Gramer-II 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB598 İbn Arabi'de Ontoloji Problemi 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB600 Tasavvufta İnsan Problemi 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB602 İrabu’l-Kur’an 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB604 Arapça Söylem Analizi ve Çeviri 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB606 Kur’an ve Tefsir Tercümeleri 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB608 İşari/Tasavvufi Tefsir Ekolu 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB610 Arap Belâgatı Tarihi II 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB612 Belâgat Literatürü Tarihi II 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB614 Temel Hadis Kaynakları 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB616 Hadise Bütüncül Bakış 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB618 Mutezile Kelamı II 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB620 Karşılaştırmalı Eş’arilik ve Maturidilik Okumaları 3+0+0 Seçmeli 7,5
TİB622 Osmanlıca Arap Dili Kaynak Okumaları II 3+0+0 Seçmeli 7,5
Toplam AKTS 325
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HBV501 Tez Çalışması 0+1+0 Zorunlu 50
Toplam AKTS 50
https://obs.asbu.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=1122